Trenerzy

Martyna Jabłońska   3 DAN

Marek Błaut            3 DAN

Paweł Jabłoński       3 DAN